English

 

 Slovak

Automatizácia

   

CIEĽ
Zavádzanie automatizácie do výrobneho procesu s podporou CAx systémov.

OBLASTI PÔSOBENIA

  • modelovanie stavov a procesov reálneho sveta robotických pracovísk
  • programovanie riadiacich systémov pre vybrané typy robotov
  • vylaďovanie a overovanie funkčnosti aplikácií
  • offline programovanie