English

 

 Slovak

O nás


Ústav konkurencieschopnosti a inovácií bol založený ako organizačná jednotka na Žilinskej univerzite vo februári 2004.

 

Jeho vytvorenie iniciovala Strojnícka fakulta a Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity.

 

 

CIELE

 • podpora rozvoja Žilinskej univerzity zavádzaním technologických, produktových a procesných inovácií,
 • výskum a vývoj v oblasti High-Tech,
 • prenos najnovších technológií, poznatkov a inovácií do priemyslu,
 • výskum a analýza faktorov ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť slovenského priemyslu,
 • návrh metód, stratégií, postupov a technológií pre zlepšenie konkurencieschopnosti.

 

HLAVNÉ AKTIVITY

 • produktové, procesné, technologické a systémové inovácie,
 • integrácia nových výrobných metód,
 • zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti použitím moderných metód,
 • prenos výsledkov výskumu do praxe,
 • manažment európskych, štátnych a regionálnych projektov zameraných na inovácie,
 • výuka a podpora talentovaných študentov a mladých výskumíkov,
 • celoživotné vzdelávanie súvisiace s aktivitami UKaI.

 

CERADA „Stredoeurópsky výskumno-vývojový priestor“ (Central European Research and Development Area).

 

http://www.cerada.org/