English

 

 Slovak

Simulácie robotických procesov

 

CIEĽ
Návrh a simulácia robotických procesov a inteligentných systémov.

OBLASTI PÔSOBENIA

  • vzdelávanie, výskum, vývoj
  • testovanie robotických procesov
  • vývoj inteligentných systémov