English

 

 Slovak

Virtuálna montáž

 

CIEĽ
Použitie virtuálneho prostredia pri montáži a tréningu pracovníkov.

OBLASTI PÔSOBENIA

  • vzdelávanie, výskum, vývoj
  • návrh prototypov
  • testovanie prototypov