English

 

 Slovak

Konštrukcia a bionika

 

CIEĽ
Integrácia multidisciplinárnych tímov pri inovácii a vývoji technických systémov.

OBLASTI PÔSOBENIA

  • CAD/CAE systémy
  • multimediálne technológie
  • inovácie
  • vizualizácia a animácie