English

 

 Slovak

Ergonómia a pracovné prostredie

 

CIEĽ
Analýza pracovného prostredia za účelom zvýšenia pracovného pohodlia.

OBLASTI PÔSOBENIA

  • výskum a vývoj
  • analýza pracovného prostredia