English

 

 Slovak

Reverse Engeneering a 3D meranie

 

CIEĽ
Redukovanie času pri vývoji produktov, konfrontácia vývojových a skutočne vyrobených produktov.

OBLASTI PÔSOBENIA

  • bezdotykové skenovanie
  • certifikačné merania
  • 3D digitalizácia