English

 

 Slovak

Inovačné projekty

Priemyselný technologický klaster - pre hospodársky rozvoj poľsko-slovenskej cezhraničnej siete inovácií a nových technológií.

Pozývame vás k účasti na poľsko - slovenskom priemyselnom technologickom klastri

Záverečná videokonferencia k projektu

 

Vďaka Poľsko – Slovenskej akademickej spolupráci bol založený priemyselný technologický klaster - čítať dalej...

Projekt č. WTSL.02.03.00-24-212/10, Priemyselný technologický klaster pre hospodársky rozvoj poľsko-slovenskej cezhraničnej siete inovácií a nových technológií, bol spolufinancovaný  z prostriedkov EÚ v rámci programu - Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013.

 

Pracovisko predmontáže a montáže nádží do automobilov audi.
Návrh konfekčnej linky PC3 - 14" AŽ 22.
Koncové dopravníky linky PC3.
Dvojnásobná hexalankovačka.
Pevnostná analýza skrine lanovkovej prevodovky KVG 800.
Pevnostná analýza skrine lanovkovej prevodovky STG 680.
Inovácia centrovacieho zariadenia manipulátora na montáž kokpitov.