English

 

 Slovak

Záverečná videokonferencia k projektu

Dvadsiateho novembra 2013 sa konala sumarizačná videokonferencia k realizácií projektu. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia partnerov projektu a pozvaný hostia, vrátane zástupcov Krajského úradu Sliezska v Katoviciach, ktorí prišli na monitorovaciu návštevu projektu.

Prítomných uvítali prof. Janusz Juraszek a prof. Štefan Medvecký. V krátkych prejavoch zhrnuli okrem prezentovaných štúdií aj všetky aktivity, ktoré boli vykonané v rámci projektu.
Následne boli prezentované odborné príspevky:
1. doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD. – Nedeštruktívny výskum konštrukcií I.
2. prof. Ing. Ľubomír Kučera, PhD. – Nedeštruktívny výskum konštrukcií II.
3. MSc . Slawomir Suski – Nezávislé monitorovacie systémy.
4. Dr Arkadiusz Zalewski – Inovatívne monitorovanie vybraných parametrov v stavebníctve - meranie intelektuálneho kapitálu.

Schôdza sa skončila diskusiou ktorej sa zúčastnili zástupcovia akademických pracovníkov, študenti a podnikatelia, ktorí sa stali členmi klastra. Okrem iného hovoril, Dr. Ing . George Mydlarz, zastupujúci spoločnosť Invenio, s.r.o. v Bielsko - Biala, ktorý zdôraznil dôležitú úlohu Akadémie technicko - humanitnej v Bielsko – Biala, Žilinskej univerzity v Žiline a CEIT, n.o. v rozvoji inovatívnosti účastníkov klastra a pri vykonávaní ďalšieho výskumu inovatívnych metód pre sledovanie bezpečnosti veľkorozmerových konštrukcií.