English

 

 Slovak

Ponuka

  KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PROJEKTOV overovanie vlastností výrobkov

 • virtuálne projektovanie
 • digitálny podnik
 • automatizácia výroby
 • štíhla výroba

  VZDELÁVANIE A PORADENSTVO výroba a logistika

 • aplikovaná informatika
 • vývoj software a www aplikacií
 • príprava výroby
 • inovácie

  KOMPLEXNÉ NÁVRHY overovanie vlastností výrobkov

 • virtuálna montáž
 • stroje a zariadenia
 • modelovanie a simulácia
 • mechatronické systémy
 • tvorba prototypov